PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA DO JAZYKOVÉHO KURZU
 
Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
 
Jazykový kurz:
 
Intenzivní jazykový kurz pro maturanty
Intenzivní týdenní jazykový kurz
       (5x4 hod., 1 týden, Po - Pá)
Intenzivní víkendový jazykový kurz
       (4x5 hod., 2 víkendy, So + Ne)
 
Dlouhodobý jazykový kurz pro studenty SŠ a VŠ
Trimestrální kurz
       (1x1 hod. týdně, 3 měsíce, Po - Pá)
Roční kurz
       (1x1 hod. týdně, 10 měsíců, Po - Pá)
Individuální kurz
       (Dle dohody)
 
Týdenní prázdninový kurz pro děti
Týdenní prázdninový kurz ANGLIČTINA
       (5x5 hod. týdně, 5 dnů, Po - Pá)
Týdenní prázdninový kurz NĚMČINA
       (5x5 hod. týdně, 5 dnů, Po - Pá)
 
Stupeň dosažených znalostí:
začátečník/elementární
       minimální znalosti jazyka
mírně pokročilý
       omezená slovní zásoba, schopnost pasivního porozumění, schopnost domluvit se v základních situacích
středně pokročilý
       slovní zásoba umožňuje orientovat se v jednodušších textech, porozumění v běžných situacích, komunikace spíše omezená a s častými gramatickými chybami, popř. širší slovní zásoba, ale pasivní znalost gramatiky vedoucí k nejistotě v běžné komunikaci
pokročilý
       schopnost komunikace bez větších problémů, zvládnutá složitější gramatika
 
Poznámky: